From My Kitchen&More

Supercharged Bowl of 💗 Love

This bowl of Love is packed with heal and feel good nutrients that will nourish, energize and give you a great taste! Supercharged with heal and feel good food for mind and body! Needed: Banana 1 Peach 1 Almonds 1 handful Flax flour 1 Tbsp Juice from: cucumber red beet carrot green apple ginger root lemon For topping: maca root powder 1 tsp hemp seeds 1 tsp almonds raspberries Roll up your sleeves and: Blend the freshly squeezed juice and the rest of the needed ingredients until smooth. Pour in a bowl. Top with the topping. Serve as you wish. Enjoy and Lead with Love, We all are meant to live love! Be it.

Откъде черпим...

Прекрасни, Замисляли ли сте откъде черпите материал да творите живота си? В разговор и въпрос зададен към мен, аз се замислих за моята изворна точка. В дълбината на чистата моя истина открих различното и сметнах за необходимо да споделя. Може да ви бъде полезно! Начална точка, мисъл, чувство, желание, намерение, съзнателен избор, действие. Това са етапите на моите случки! Всичко започва от дъхът ми и усмивката, която е в ритъма на сърцето ми!️ Наблюдавам мисълта и чувството, които се пораждат у мен. Вибрацията, която се завихря е двигателя, който задвижва желанието, което се превръща в намерение. Намерението ми се настанява в мен и започва да изследва известно време. Всъщност то влиза в безв

Featured Posts
Archive
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2016-2020 MINDBODYONE

by Get Better

 because self matters